Kiukkosten sukuseura Etusivu
Uutisia
Ilmoituksii ja kauppalopoi
Tiedotteita ja kehotuksii
Yhteystiedot
Yhdistyksen perustamiskirje ja säännöt
Kiukkosten historiaa
Kiukkosten kuva-alpumit
Tarinoita muistista - ja hatusta
Suvun suurnaisia ja -miehiä
Kiukkoset evakossa
Linkkilöi muihin paikkoihin
Lähetä sähköposti
Palaute


KIRJAUTUMINEN »
VUOSIKOKOUS "=!)

KUTSU Kiukkosten Sukuseura ry:n 
vuosikokoukseen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 
heinäkuun 2. päivänä 2019 alkaen noin klo 13.00 
Kiteellä Hotelli
Pajarinhovin ravintolatiloissa osoitteessa 
Pajarinniementie 1, 82430 Puhos.
Vuosikokouksessa käsitellään alla olevan 
esityslistan mukaiset asiat.
E s i t y s l i s t a
1. Kokouksen avaus. 
2. Kokouksen virkailijoiden valinta.
Puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Päätetään yhden henkilön kutsumisesta Kiukkosten Sukuseura 
ry:n kunniajäseneksi.
6. Esitetään hallituksen esitys sukuseuran toimintakertomukseksi 
vuosilta 2016– 2018, hyväksytään se, esitetään tilinpäätökset, 
vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten 
väliseltä ajalta.
7.Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä.
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle.
9. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.
10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
muut
jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
12. Muut esille tulevat asiat.


10.07.2019 11:51
Veli-Antti Savolainen
Takaisin