Kiukkosten sukuseura Etusivu
Uutisia
Ilmoituksii ja kauppalopoi
Tiedotteita ja kehotuksii
Yhteystiedot
Yhdistyksen perustamiskirje ja säännöt
Kiukkosten historiaa
Kiukkosten kuva-alpumit
Tarinoita muistista - ja hatusta
Suvun suurnaisia ja -miehiä
Kiukkoset evakossa
Linkkilöi muihin paikkoihin
Lähetä sähköposti
Palaute


KIRJAUTUMINEN »


KIUKKOSTEN SUKUSEURA RY
JÄSENKIRJE 1/2016 kaudella 2016-2018
PUHEENJOHTAJA MARJO KIUKKOSEN
TERVEHDYS

Hyvät Kiukkosten sukuseura Ry:n jäsenet perhekuntineen
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lautsiassa 16.7.2016.
Vuosikokous valitsi minut puheenjohtajaksi seuraavalle kolmen vuoden kaudelle –
kiitokset luottamuksesta omasta ja koko valitun hallituksen puolesta.
Sukuseuran puolesta kiitän lämpimästi uutteraa edellistä puheenjohtajaamme,
sukuseuran perustajajäsentä Reijo Kiukkosta todella merkittävästä panoksesta
sukuseuran toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Onneksemme Reijo jatkaa
edelleen hallituksen jäsenenä.

Vuosikokouspöytäkirja on kirjeen liitteenä. Sen vuoksi totean em. lisäksi ainoastaan,
että kokouksessa oli 21 yhdistyksen jäsentä, siinä käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosien
2013 – 2015 tilit, valittiin toiminnantarkastajat sekä vahvistettiin jäsenmaksu.
Seuramme tarkoitushan on mm. vaalia perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden
tunnetta jäsenten keskuudessa. Tämän pohjalta käytiin erittäin vilkas keskustelu
sukuseuran toiminasta, sen jatkosta sekä mm. kokoontumisten tiheydestä. Keskus-
telua kirvoitti mukana olleiden aktiivisten seuran jäsenten pieni määrä ja vähäinen
innostus tulla mukaan esimerkiksi hallituksen toimintaan. Toivottavasti saamme
jatkossa teidät kaikki aktiivisesti mukaan; otamme mielellämme vastaan vinkkejä
tulevaa toimintaa varten!
Sukuseuran nettisivujen täydentäminen eri sukuhaarojen tiedoilla ja tapahtumilla on
tärkeää. Hallitus toivoo erityisesti nuoremman polven toimittavan sivuille aineistoa ja
avustavan tässä tarvittaessa varttuneempaa jäsenistöä.

JÄSENMAKSUT
Vuosikokouksessa vahvistettiin jäsenmaksuksi 30 €/ perhe kolmen vuoden
kaudelta eli vuosilta 2016 - 2018. Perheeseen kuuluvat alle 18 v lapset.
Perheellä tarkoitetaan samassa ruokakunnassa asuvia jäseniä, joten jäsenmaksu
perhekunnalle on varsin kohtuullinen.
Muistathan, että jäsenmaksut ovat tärkein tulonlähde, jolla ylläpidetään ja
kehitetään seuramme toimintaa. Niillä katetaan yhteydenpitokulut jäsenistöön,
sukuseuran nettisivujen ylläpito, sukuseuran tapaamisista ja tilaisuuksista
aiheutuvia kustannuksia ja muita yhteisiä päämääriä seuran tarkoituksen
toteuttamiseksi. Sukuseuran hallitukselle ei ole maksettu palkkiota eikä edes
kokouksiin liittyviä matka- tai muita kustannuksia.

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN SUKUSEURAN TILILLE
Jäsenmaksu 30 euroa maksetaan tilille FI71 5062 0320 144508
viitenumerolla 1041,
eräpäivä on 15.11.2016
Muistathan kirjata maksajan nimen, jotta voimme seurata
maksuliikennettä ja mikäli maksat muiden puolesta, kirjoita myös heidän
nimensä näkyviin kiitos!

JÄSENLUETTELON/PERHEKUNNAN TIETOJEN TARKISTUS SEKÄ SEURAN
JÄSENTEN JA PERHEKUNNAN TOIVEET SUKUSEURAN TOIMINNASTA NYT
JA TULEVAISUUDESSA
Hallituskauden ensitavoite on saada jäsenluettelon osoitteineen ajan tasalle.
Ohessa on lomake, jolla pyydän ilmoittamaan mahdollisesti muuttuneet yhteys-
tiedot, perhekunnan jäsenten nimet ja syntymäajan, uuden osoitteen, puhelinnu-
meron sekä sähköpostiosoitteen, kiitos!
Jos itsellänne ei ole sähköpostia, mutta teillä on mahdollisuus käyttää läheisenne
sähköpostia, pyydättehän apua tähän lähipiiristänne ja ilmoittakaa tämä sähköpostiosoite.
Samalla teillä on mahdollisuus kertoa näkemysenne seuran toiminnasta,
toivomuksenne toiminnan painopisteistä ja antaa myös muuta palautetta
hallitukselle. Mukana on palautusosoitteella varustettu palautuskuori, postimaksu
on puolestanne maksettu. Vastaathan kyselyyn viimeistään marraskuun aikana,
kiitos!
Hyvää loppusyksyä kaikille sukuseuramme jäsenille perhekuntineen!

Marjo Kiukkonen
myös muiden hallituksen jäsenten puolesta
Kiukkosten Sukuseura ry

18.01.2019 10:15
Veli-Antti Savolainen
Takaisin