Kiukkosten sukuseura Etusivu
Uutisia
Ilmoituksii ja kauppalopoi
Tiedotteita ja kehotuksii
Yhteystiedot
Yhdistyksen perustamiskirje ja säännöt
Kiukkosten historiaa
Kiukkosten kuva-alpumit
Tarinoita muistista - ja hatusta
Suvun suurnaisia ja -miehiä
Kiukkoset evakossa
Linkkilöi muihin paikkoihin
Lähetä sähköposti
Palaute


KIRJAUTUMINEN »
Kaikkien ilmoitustaulu

Kaikki Kiukkoset voivat ryhtyä minkä sortin kauppalopoiks haluu.  Tämä on tietotori ja kirpputori. Laita itse eilmoituksesi tänne!

Sukuseuran viiri


Sukuseura aktiivisena, ensi kesänä toteutuu kauan kaivattu Karjalan matka!

KARJALAN MATKA 2019


VUOSIKOKOUS 2019

KUTSU Kiukkosten Sukuseura ry:n 
vuosikokoukseen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 
heinäkuun 2. päivänä 2019 alkaen noin klo 13.00 
Kiteellä Hotelli Pajarinhovin ravintolatiloissa osoitteessa 
Pajarinniementie 1, 82430 Puhos.
Vuosikokouksessa käsitellään alla olevan 
esityslistan mukaiset asiat.


E s i t y s l i s t a
1. Kokouksen avaus. 
2. Kokouksen virkailijoiden valinta.
Puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Päätetään yhden henkilön kutsumisesta Kiukkosten Sukuseura 
ry:n kunniajäseneksi.
6. Esitetään hallituksen esitys sukuseuran toimintakertomukseksi 
vuosilta 2016– 2018, hyväksytään se, esitetään tilinpäätökset, 
vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten 
väliseltä ajalta.
7.Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä.
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle.
9. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.
10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
muut
jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
12. Muut esille tulevat asiat.Klikkaa LUO UUSI -painiketta, kun haluat tehdä uuden ilmoituksen.