Kiukkosten sukuseura Etusivu
Uutisia
Ilmoituksii ja kauppalopoi
Tiedotteita ja kehotuksii
Yhteystiedot
Yhdistyksen perustamiskirje ja säännöt
Kiukkosten historiaa
Kiukkosten kuva-alpumit
Tarinoita muistista - ja hatusta
Suvun suurnaisia ja -miehiä
Kiukkoset evakossa
Linkkilöi muihin paikkoihin
Lähetä sähköposti
Palaute


KIRJAUTUMINEN »

Tervetuloo sukulaiset, ystävät ja kylänmiehet.
Nämä sivut elävät teidän voiminne, suvun perinne säilyy nyt ja on kaikkien ulottuvilla kun keräämme sen sukuhaaroittain ja perheittäin kokoon.
Ennen kaikkea vanhojen tarinat, Sukuseuran hallitus kehottaa kaikkia ottamaan kulttuuri- ja perinnetalkoisiin osaa.

 


Nyt sie jouvuit

Kiukkosten

seuraan

- huonommiki

vois käyvä


Olet Kiukkosen, Jaakkimasta, Kiukkosenniemeltä ja Lahdenpohjasta evakkoon ajetun suvun sivuilla.
Täällä suku kohtaa kun ei pääse haastelemaan nokikkain ja täällä vieraat saavat tietoa suvustamme.

Nuorille Kiukkosille ja suvun muun nimisille jäsenille haluamme antaa juuria siihen maahan ja heimoon, perheeseen ja kulttuuriin, josta te taas uutena sukupolvena hankitte elämänne peruskiviä.
Täällä kerrotaan sanoin ja kuvin Kiukkosten tarinoita, vaiheita ja sattumuksia.

Haastellaan ja haastetaan mukaan.

Tervetulloo!
Iloiset
Kiukkoset
Karjalasta


Kiukkoset ovat Karjalan kansaa, nyt ympäri Suomen hajaantuneena.
Vanhimmat merkinnät itsestämme löytyvät jo vuosisatain takaa. Pääsosin suku asui ennen toista maailmansotaa Jaakkiman pitäjässä, Lahdenpohjan kauppalassa ja "Laatokan kauneimmalla paikalla" Kiukkosenniemellä.

Kiukkoset olivat Karjalassa tiilitehtailijoita, maanviljelijöitä työläisiä ja paikallisia aktivisteja. Matti Kiukkonen oli Lahdenpohjan kauppalanvaltuuston puheenjohtaja kun sota alkoi.

Myö haikallaan Karjalaa, mutta eletään siinä raamissa, jonka isommat antoi. Saahan siel taas käyvä!

-------------------------

KUTSU Kiukkosten Sukuseura ry:n 
vuosikokoukseen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 
heinäkuun 2. päivänä 2019 alkaen noin klo 13.00 
Kiteellä Hotelli
Pajarinhovin ravintolatiloissa osoitteessa 
Pajarinniementie 1, 82430 Puhos.
Vuosikokouksessa käsitellään alla olevan 
esityslistan mukaiset asiat.
E s i t y s l i s t a
1. Kokouksen avaus. 
2. Kokouksen virkailijoiden valinta.
Puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Päätetään yhden henkilön kutsumisesta Kiukkosten Sukuseura 
ry:n kunniajäseneksi.
6. Esitetään hallituksen esitys sukuseuran toimintakertomukseksi 
vuosilta 2016– 2018, hyväksytään se, esitetään tilinpäätökset, 
vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten 
väliseltä ajalta.
7.Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä.
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle.
9. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.
10.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
muut
jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
12. Muut esille tulevat asiat.


Kiukkosten sukuseuran hallitus